UTİB'DEN ‘EKOLOJİK ETİKET' EĞİTİMİ

EKOLOJİK ETİKET İLE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK MÜMKÜN

UTİB, Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Ekolojik Tekstiller Ur-Ge projesi kapsamındaki eğitimilerine 'Ekolojik Etiketler' eğitimi ile devam etti. Eğitimde sürdürülebilirlik konusunda fark yaratılmasının mümkün olduğu vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı desteğiyle yürütülen Ekolojik Tekstiller Ur-Ge projesi kapsamında Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) ev sahipliğinde gerçekleşen 'Ekolojik Etiketler Genel Eğitimi'ne katılan firma temsilcileri, Orbit Consulting şirketinin sürdürülebilirlik danışmanlarından 'Ekolojik Etiketler' hakkında bilgi aldı.

“FİRMALAR, SORUMLU DAVRANMAK ZORUNDA”

Sürdürülebilirlik Danışmanı Serkan Soyuer, içinde bulunulan dönemin şirketlerin sadece mal ve hizmet üretmekle finansal başarı elde etmelerinin mümkün olamadığı bir süreç olduğunu belirterek “Çevreye ve insana uyumlu üretim yapılmasının beklendiği küresel bir dönüşüm sürecindeyiz. Sürdürülebilirlik kavramı da bu dönüşümün yansıması olarak gündemimizde yer alıyor. Şirketler ve yatırımcılar bu konuya eğilmiş durumda. Kurumlar toplum ve çalışanlarıyla ekonomik başarı için uğraşırken ortaya çıkabilecek etkilerin bertaraf edilmesi ve daha sürdürülebilir bir yaşam yaratılması için sorumlu davranmak zorunda. Sürdürülebilirlik kavramında dünya dengesini sağlayan başlıklar olan çevre, toplum ve ekonomi var” dedi.

“TÜM AKTÖRLER, HEMEN AKSİYON ALMALI”

Sürdürülebilirlik Danışmanı İlayda Sipahi de en kirletici üçüncü sektör olan tekstilde alınacak önlemlerin ciddi fark yaratacağını kaydederek “Geri dönüşümlü, organik, biyo-çözünür gibi sürdürülebilir kumaşlara talep artışı var. İnsanlar artık hikâyesi, amacı ve hedefleri olan markalara yöneliyor. Sürdürülebilirlik günümüzde tercih değil zorunluluk. Tüm aktörler şu an sorumluluk almalı. Söz konusu ortak dünyamız, bu yüzden yapacağımız iş birlikleri hepimizi iklim krizinden kurtaracak. Müşteri aldığı ürünün nerede, nasıl üretildiğini ve dünyada etkisini bilmek istiyor ve üreticisinden bu bilgileri talep ediyor. Markalarda bu standartları sağlayan firmalar rekabette ayrıcalık oluşturacak. Çevresel ürün etiketi de tam bu noktada devreye giren; çevresel etkileri azaltılmış ürünün, hammadde temininden bertaraf sürecine kadar hangi aşamalardan geçtiğini bilimsel temelli olarak açıklayan, gönüllü bir ödüllendirme sistemini temsil eden işaretlerdir” diye konuştu. Eğitim, Sürdürülebilirlik Danışmanı Büşra Suiçmez'in ülkemizde ve dünyada ekolojik etiketlerin durumu ve bu etiketlerin hangi alanda kullanıldıkları konusunda yaptığı kapsamlı sunum ile tamamlandı.