TechXtile Start-up Challenge

TechXtile Start-up Challenge

Uludağ Tekstil İhracatçıları  Birliği'in  Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Ortaklığı,  Bursa Bilecik Kalkınma Ajansı Organizasyon Ortaklığı, TÜBİTAK TEYDEB desteği ile düzenlemekte olduğu  Ar-Ge ve inovasyona dönük yürütmekte olduğu çalışmaların başında “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Zirvesi” etkinliği yer almaktadır. Ülkemizde tekstil ve konfeksiyon sektöründe AR-GE çalışmalarına katkıda bulunmak ve işbirlikleri ortamı oluşturmak amacıyla, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) 2009 yılından beri her yıl “UTİB Türkiye Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Uluslararası Ar-Ge Proje Pazarı Zirvesi” düzenlenmektedir.

Tekstil ve Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarında, inovatif nitelikler taşıması itibarıyla belirlenen ana temalarda, araştırmacıların ve akademisyenlerin “Proje Öneri Posterleri”ni hazırlamaları ve etkinlik gününde panolarda sergilerken aynı zamanda sanayicilerle birebir görüşmelerine imkan verecek şekilde organize edilmektedir. Talep eden akademisyenlere ayrıca projelerini konferans salonlarında sözlü olarak tanıtma imkanı da sağlanmaktadır. Bu vesileyle, Sanayi-Üniversite, Sanayi-Sanayi, Üniversite-Üniversite, Sanayi-Araştırma urumu-Üniversite şeklindeki görüşmeler aracılığıyla işbirlikleri kurulması ve  proje önerilerini ortaklıklara dönüşme imkanı sağlanmaktadır. Ödül Kurulları  tarafından başarılı bulunarak dereceye giren  Ar-Ge Proje önerileri  nakden  ödüllendirilmektedir.

Ayrıca, ortaklığa dönüşecek projelerin hayata geçirilebilmesi için de Ar-Ge desteği sağlayan TÜBİTAK, KOSGEB gibi destek mekanizmaları hakkında katılımcıları bilgilendirmek de mümkün olmaktadır.  Ar-Ge Proje Pazarları ile, sektörün yüksek katma değerli, inovatif üretimlere geçişi,

ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile sanayinin gereksinim duyduğu yeni ürünlerin üretilmesi, kalite ve standartların yükseltilmesi, maliyet düşürücü yeni tekniklerin geliştirilmesi ve yeni üretim teknolojilerini kullanılabilmesi amaçlanmaktadır.

UTİB tarafından gerçekleştirilen proje pazarı zirvesinde; 2009 yılından itibaren her yıl sunulan proje önerisi, katılımcı sayısındaki ve ortaklığa dönüşen proje sayılarındaki artış şekilde görülmektedir. UTİB tarafından gerçekleştirilen proje pazarı zirvesinde; sunulan proje önerisi, ortaklığa dönüşen proje sayısı, katılımcı sayısındaki artış ve proje öneri kalitesindeki görülen artış gözlenmektedir.

UTİB tarafından organize edilen  “Tekstil ve Konfeksiyonda Ar-Ge Proje Pazarı” etkinliğinin sağladığı başarı neticesinde, Ar-Ge Proje Pazarları Ar-Ge faaliyetleri kapsamında TİM'in himayesine alınarak, “Otomotiv”, “Makine ve İmalat”, “Elektrik ve Elektronik”, “Gıda” ile “Kimya ve Malzeme” sektörlerine de yaygınlaştırılmıştır.

Uluslararası işbirliği ve küresel bakış açısıyla ele alınması gereken bir alan olan İnovasyon konusunda Ar-Ge Proje Pazarı vasıtasıyla Tekstil ve Konfeksiyon Sektörü'nün yüksek katma değerli üretim yapabilmesi, ihracatın sürdürülebilir kılınması amacı ile Ar-Ge projesi yapmak isteyen sanayi kuruluşlarının temsilcilerinin bir araya getirilebilmesi ve fikir alışverişi sağlanabilmesi amacıyla, Yurtdışından çok sayıda ülkenin üniversite ve araştırma merkezleri ile  Teknik İşbirliği çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca  Türkiye'den Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi  ve  BUTEKOM Tekstil ve Teknik Tekstil Mükemmeliyet Merkezi ile Teknik İşbirliği çalışmaları yürütülmektedir.

Etkinlik programı çerçevesinde Türkiye'den ve dünyadan önemli konuşmacılar  geleceğin fikirleri ve  projelerinin akademik ve ihracatçı camiasıyla paylaşmaktadır.

http://techxtile.net/