Bireysel Düzeyde Yurtdışı Fuarlara Katılım Ön Başvuru Formu

ÖNEMLİ:

BİREYSEL DÜZEYDE YURTDIŞI FUARLARA KATILIMLAR İLE İLGİLİ OLARAK YÜRÜRLÜĞE GİREN 2009/5 SAYILI TEBLİĞİ ÇERÇEVESİNDE EKONOMİ BAKANLIĞI TARAFINDAN DESTEKLENMESİ UYGUN GÖRÜLEN SEKTÖREL FUARLAR İÇİN DESTEK MÜRACAATINDA BULUNACAK FİRMALARIN FUARIN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN EN AZ 15 GÜN ÖNCE İLGİLİ ÜYE OLDUĞU İHRACATÇI BİRLİĞİNE FUAR İDARESİNDEN ALINAN VE ÖDENECEK BOŞ STAND METREKARE FİYATINI GÖSTEREN YER TAHSİS BELGESİNİ EKTEKİ DİLEKÇE İLE BİRLİKTE İBRAZ ETMELERİ GEREKMEKTEDİR.

ÖN BAŞVURU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ İÇİN TIKLAYINIZ.

FUAR SONRASI BAŞVURU SÜRESİ

Bireysel fuar katılımlarında, firma tarafından fuar destekleriyle ilgili müracaat, gerekli tüm bilgi ve belgelerle birlikte fuarın bitiş tarihini müteakip en geç üç ay içerisinde; üyesi olduğu ve ön müracaat yaptığı İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerine yapılır."